ΠΡΟΪΟΝΤΑ Εξωτερικής θερμομόνωσης

Προβολή: Εξωτερικής θερμομόνωσης Θερμομονωτικές Κόλλες2 σε 1 – κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα
XPS και για την ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)
- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης
- για την δημιουργία ενισχυτικής στρώσης
- για ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων – σε συνδυασμό
με πλέγμα ενίσχυσης(δίχτυ)
- επιτρέπει την εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- υψηλή ελαστικότητα
- υψηλή πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
- αντοχή στις ρωγμές – ενισχυμένη με μικροίνες
- για άγριους τοίχους από τούβλα χωρίς σοβά
- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

Κατανάλωση, 4 – 5 kg/m²(τοποθέτηση πλακών)
                    3 – 3,5 kg/m²(ενισχυτική στρώση)
Συσκευασία, 25kg
Λευκή κόλλα (γόμα) γενικής χρήσης για θερμομόνωση
- λευκή, δεν απαιτείται η χρήση ασταριού
- για πετροβάμβακα και πολυστερίνη
- για τοποθέτηση πλακών και δημιουργία ενισχυτικής στρώσης

Κατανάλωση, 4 – 5 kg/m²(τοποθέτηση πλακών πολυστερίνης)
                    3 – 3,5kg/m²(ενισχυτική στρώση)
                    4,5 – 5,5kg/m²(τοποθέτηση πλακών πετροβάμβακα)
                    5,5 – 6,5kg/m²(ενισχυτική στρώση για πετροβάμβακα)
Συσκευασία, 25kg
ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)
Κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα XPS
- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης και για την

- διαπνεόμενη
- υψηλή πρόσφυση
- ταχεία αύξηση αντοχής
- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ.
- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου
Κατανάλωση, 4 – 5 kg/m²(τοποθέτηση πλακών)
                   
Συσκευασία, 25kg
2 σε 1 – κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα
XPS και για την ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)
- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης
- για την δημιουργία ενισχυτικής στρώσης
- υψηλή πρόσφυση, διαπνεόμενο
- αντοχή στις ρωγμές – ενισχυμένη με μικροίνες
- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ.
- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

Κατανάλωση, 4 – 5 kg/m² για τοποθέτηση πλακών
                    3 – 3,5kg/m² για ενισχυτική στρώση
Συσκευασία, 25kg
Κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα XPS
- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης
- διαπνεόμενη
- υψηλή πρόσφυση
- ταχεία αύξηση της αντοχής
- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ.
- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

Κατανάλωση, 4 – 5 kg/m² για τοποθέτηση πλακών
Συσκευασία, 25kg
2 σε 1 – κόλλα (γόμα) για φύλλα πετροβάμβακα και για την
ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)
- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης πετροβάμβακα
- για την δημιουργία ενισχυτικής στρώσης
- ανακαίνιση παλαιών κτιρίων σε συνδυασμό με πλέγμα
ενίσχυσης (δίχτυ)
- υψηλή ελαστικότητα
- υψηλή πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ. χωρίς σοβά
- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

Κατανάλωση, 4,5 – 5,5 kg/m² για τοποθέτηση πλακών
                    5,5 – 6,5 kg/m² για ενισχυτική στρώση
Συσκευασία, 25kg
Μίγμα κόλλας (γόμας) για την θερμομόνωση οροφών
- εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα και στα ελάσματα
ορυκτού ξύλου
- σταθερή πλαστικότητα κατά την τοποθέτηση
- διαπνεόμενη
- στοιχείο άφλεκτου συστήματος μόνωσης

Κατανάλωση, 4,5 – 5,5 kg/m²
Συσκευασία, 25kg


Κατάστημα Λάρνακας

  • Φιλοκτήτη 5, Αραδίπου, Τ.Κ. 7101, Λάρνακα, Κύπρος
  • Τηλέφωνο: +357 24 102585
  • Fax: +357 24 102586

Κατάστημα Λεμεσού

  • Γαληνού και Ομονοίας 4, 3052, Λεμεσός, Κύπρος
  • Τηλέφωνο: +357 25 378103
  • Fax: +357 25 313176

Ενημερωτικά Email


Εισάγετε την ηλ. διεύθυνση σας για να λαμβάνετε όλα τα νέα μας, τις προσφορές και νέα προϊόντα μας.